BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Wednesday, 27/03/2019 | 00:01 GMT+7
Tên văn bản : Decision no.176/2004/QD-TTg approving the strategy on Development of Vietnam Electricity industry in the 2004-2010 Period, with orientation towards 2020.   View
Mô tả : Decision no.176/2004/QD-TTg approving the strategy on Development of Vietnam Electricity industry in the 2004-2010 Period, with orientation towards 2020
Code : 176/2004/QD-TTg Effective Date :
Publish Date : 05/10/2004 Expiry Date :
Publish Orange : SignedBy :