BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Tuesday, 26/03/2019 | 23:18 GMT+7
Tên văn bản : Decision no. 80/2006/QD-TTg approving the 2006-2010 electricity-saving program.   View
Mô tả : Decision no. 80/2006/QD-TTg approving the 2006-2010 electricity-saving program
Code : 80/2006/QD-TTg Effective Date :
Publish Date : 14/04/2006 Expiry Date :
Publish Orange : SignedBy :