BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Tuesday, 26/03/2019 | 23:20 GMT+7
Tên văn bản : Decision no.40/2003/QD-TTg adjusting a number of contents of the planning on Vietnam's electricity development in the 2001-2010 period, with prospect till 2020 taken into account.   View
Mô tả : Decision no.40/2003/QD-TTg adjusting a number of contents of the planning on Vietnam's electricity development in the 2001-2010 period, with prospect till 2020 taken into account
Code : 40/2003/QD-TTg Effective Date :
Publish Date : 21/03/2003 Expiry Date :
Publish Orange : SignedBy :