Tuesday, 30/05/2023 | 18:37 GMT+7

Các banner hưởng ứng Giờ trái đất 2020 của EVN

19/03/2020

Dưới đây là các banner phục vụ tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Download file TẠI ĐÂY. 

 Ban tổ chức 

Energy Efficiency Awards 2022