Thursday, 30/03/2023 | 18:43 GMT+7

Australia và Việt Nam thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

29/03/2023

Phái đoàn Năng lượng Australia tới Việt Nam là cơ hội để các doanh nghiệp Australia và Việt Nam tiếp cận, trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo, nỗ lực giảm phát thải carbon và phát triển chuỗi cung ứng, trao đổi năng lượng giữa hai nước.

Energy Efficiency Awards 2022
VSUE EN