Thursday, 30/03/2023 | 17:29 GMT+7

Tiết kiệm điện - ý nghĩa lớn từ những hành động nhỏ

30/03/2023

Điện là nguồn năng lượng thiết yếu cho cuộc sống, điện xuất hiện mang đến những nền văn minh mới, thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của xã hội. Tuy nhiên điện là nguồn năng lượng hữu hạn, do vậy chúng ta hãy sử dụng điện một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm vì một hành tinh xanh cho tương lai.

Energy Efficiency Awards 2022
VSUE EN