Sunday, 24/09/2023 | 11:28 GMT+7

1,2 tỷ USD xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn

07/11/2011

Ngày 2/11 tại Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Hiệp định vay vốn trị giá 1,2 tỷ USD giữa Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) với Bộ Tài chính Việt Nam.

Ngày 2/11 tại Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản - Sadakazu Tanigaki, lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nhật Bản và chứng kiến lễ ký Hiệp định vay vốn trị giá 1,2 tỷ USD giữa Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) với Bộ Tài chính Việt Nam.

0e7122345_nghisong_1.jpg

Trong số 6 dự án nhận vốn vay, dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn có số tiền tài trợ lớn nhất lên tới 40,33 tỷ Yên, với lãi suất vay thương mại là 1,4%/năm. Thời hạn trả vốn vay là 30 năm, trong đó có 10 năm ân hạn. Các dự án còn lại đều có mức lãi suất vay từ 0,2% - 0,3%/năm, với thời hạn vay là 40 năm (trong đó có 10 năm ân hạn).

Thúy Hằng

Energy Efficiency Awards 2023