Sunday, 21/07/2024 | 22:50 GMT+7

Tăng cường đầu tư phát triển năng lượng sạch tại Châu Á

30/06/2014

Ngân hàng Phát triển Châu Á – Thái Bình Dương (ADB) cho biết, tổ chức này sẽ phối hợp với Liên hợp quốc để thúc đẩy hoạt động đầu tư và phát triển sử dụng năng lượng sạch ở Châu Á.

Ngân hàng Phát triển Châu Á – Thái Bình Dương (ADB) cho biết, tổ chức này sẽ phối hợp với Liên hợp quốc để thúc đẩy hoạt động đầu tư và phát triển sử dụng năng lượng sạch ở Châu Á.

Phó Chủ tịch của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), ông Bindu Lohani cho biết, Châu Á đang có khoảng 600 triệu người không được cung cấp điện và 1,8 tỷ người đang sử dụng các nguồn nguyên liệu như than, củi để đun nấu  và sưởi ấm. Việc kêu gọi các nhà đầu tư, các nhà sáng chế và các chuyên gia cùng phối hợp với nhau sẽ giúp Châu Á thoát khỏi tình trạng thiếu năng lượng, cũng như nâng cao cơ hội sử dụng các nguồn năng lượng bền vững, giảm phát thải khí CO2.

619b098d9_nl_sach_chau_a.jpg

Sẽ có nhiều hoạt động đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch tại Châu Á trong tương lai

Cơ quan năng lượng quốc tế ước tính, đến năm 2030, Châu Á cần đầu tư hơn 200 tỷ USD vào lĩnh vực năng lượng. Trong đó, ADB cam kết sẽ chi ít nhất 2 tỷ USD mỗi năm cho lĩnh vực này. Cụ thể năm ngoái, tổ chức này đã đầu tư hơn 2,3 tỷ USD cho các hoạt động về năng lượng.

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn Năng lượng sạch Châu Á lần thứ 9 tổ chức tại thủ đô Manila, Phillipines, trung tâm năng lượng bền vững Châu Á- Thái Bình Dương đã được khai trương. Trung tâm này là một mối quan hệ đối tác giữa ADB, Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc (UNESCAP) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

Trung tâm sẽ thúc đẩy những cơ chế hiện tại theo các chương trình năng lượng của ADB, UNDP và ESCAP, đồng thời hỗ trợ các quốc gia thực hiện các đánh giá nhanh, xây dựng các đối thoại chính sách mang tính xây dựng và làm xúc tác cho các khoản đầu tư, huy động các nguồn vốn song phương và đa phương cho việc phát triển năng lượng sạch.

Mai Lan

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện