Wednesday, 07/12/2022 | 09:29 GMT+7

Canada đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng

17/04/2015

Trong một nỗ lực đẩy mạnh công tác nâng cao hiệu quả năng lượng, chính quyền thành phố Toronto đã đề ra “Chương trình vay vốn năng lượng gia đình” để hỗ trợ các hộ gia đình đạt hiệu quả năng lượng cao hơn.

Tăng cường hiệu quả năng lượng là một trong những mục tiêu lớn của các quốc gia trên thế giới trong bối cảnh tài nguyên năng lượng ngày càng trở nên khan hiếm. Điều này không chỉ thu hút sự quan tâm của Chính phủ và hệ thống chính quyền mà bản thân các hộ gia đình và doanh nghiệp cũng nhận thức rất rõ những lợi ích mà hiệu quả năng lượng đem lại. Tuy nhiên, chi phí đầu tư cao vẫn là trở ngại đối với đại đa số người tiêu dùng hiện nay, đặc biệt là các hộ gia đình.

Trong một nỗ lực đẩy mạnh công tác nâng cao hiệu quả năng lượng, chính quyền thành phố Toronto đã đề ra “Chương trình vay vốn năng lượng gia đình” để hỗ trợ các hộ gia đình đạt hiệu quả năng lượng cao hơn. Chương trình này đã được thực hiện thí điểm từ năm 2014 cho một số khu vực trong thành phố và đến nay sẽ được mở rộng ra toàn bộ các khu vực.

Theo đó, người dân có thể đăng ký những khoản vay vốn lãi suất thấp từ thành phố để tiến hành các biện pháp tăng cường hiệu quả năng lượng trong hộ gia đình. Việc bồi hoàn các khoản vay sẽ được chi trả thông qua hoá đơn thuế tài sản hàng tháng của từng hộ gia đình.

Một khoản ngân sách 10 triệu đô la sẽ được cung cấp cho các hoạt động như lò sưởi hiệu năng cao, cải thiện cách nhiệt, cửa sổ và cửa ra vào hiệu năng cao.

Đến nay, thành phố đã nhận được 230 đơn đăng ký và cung cấp 1 triệu đô la tiền cho vay đến các hộ gia đình.

Chương trình vay vốn năng lượng gia đình được chính quyền thành phố đề ra như một phần của chiến lược đạt mục tiêu giảm thiểu 80% lượng khí thải nhà kính từ mức 1990 vào năm 2050. Các công trình xây dựng, bao gồm cả nhà ở chiếm đến 44% lượng phát thải khí nhà kính.

Anh Tuấn (Theo Newz4u)

Energy Efficiency Awards 2022