Wednesday, 27/09/2023 | 04:38 GMT+7

Máy tính có hiệu suất năng lượng cao của California

12/08/2016

California là bang đầu tiên của Mỹ áp dụng quy định về máy tính có hiệu suất năng lượng cao.

California là bang đầu tiên của Mỹ áp dụng quy định về máy tính có hiệu suất năng lượng cao. 

Ủy ban Năng lượng California đặt ra mục tiêu là đến năm 2018, California sẽ áp dụng một bộ quy định về tiết kiệm năng lượng. Theo ước tính, điều này sẽ khiến cho chi phí trả trước của mỗi máy tính sẽ tăng lên 18 đôla (13,8 bảng Anh) nhưng bù lại, khách hàng sẽ tiết kiệm được 75 đôla (57,6 bảng Anh) nhờ việc cắt giảm lượng điện năng mà máy tính tiêu thụ trong suốt vòng đời sản phẩm. 

Tuần trước, nhiều nhóm hành động vì môi trường đã kêu gọi Ủy ban Năng lượng California đưa ra một bộ quy định nghiêm ngặt về tiết kiệm năng lượng sau khi Hội đồng bảo vệ tài nguyên quốc gia đưa ra bản báo cáo cho biết thời gian mà 300 triệu máy tính ở Mỹ được bật nhưng không được sử dụng chiếm từ 50 -77%. 

Việc này làm lãng phí 10 tỷ đôla (7,7 tỷ bảng Anh) tiền điện mỗi năm. 

Ông Pierre Delforge, người đứng đầu ban Tiết kiệm năng lượng của Hội đồng bảo vệ tài nguyên quốc gia Mỹ cho biết: "Việc đưa ra các quy định về tiết kiệm năng lượng là hết sức cần thiết bởi bản thân thị trường không tự nắm bắt được cơ hội để tiết kiệm điện năng, ít nhất ở mức độ mà nó có thể đạt được". 

Với thị phần và sức ảnh hưởng mà California đang nắm giữ, bộ quy định về tiết kiệm năng lượng có khả năng tạo ra một sự thay đổi lớn trong ngành công nghiệp. 

"Khi Ủy ban Năng lượng ban California thực hiện được mục tiêu áp dụng bộ quy định về tiết kiệm năng lượng, bộ Năng lượng Mỹ có thể sẽ xem xét xem Ủy ban Năng lượng California đã làm được những gì và cho áp dụng bộ quy định này trên phạm vị cả nước hoặc điều chỉnh một chút rồi mở rộng các tiêu chuẩn mà Ủy băng năng lượng California đã đưa ra ở cấp quốc gia". 

Ngọc Diệp (Theo Energy Live News) 

 

 

Energy Efficiency Awards 2023