Wednesday, 29/03/2023 | 16:48 GMT+7

Tổng thống Obama hành động nhiều nhất vì mục tiêu nâng cao hiệu quả năng lượng của Mỹ

12/08/2016

Tống thống Mỹ Barack Obama là người hành động vì mục tiêu tiết kiệm năng lượng của Mỹ nhiều hơn bất cứ vị tổng thống nào trước đây.

Tống thống Mỹ Barack Obama là người hành động vì mục tiêu tiết kiệm năng lượng của Mỹ nhiều hơn bất cứ vị tổng thống nào trước đây. 

Bản báo cáo của dự án Nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn thiết bị và Hội đồng kinh tế hiệu quả năng lượng Mỹ cho biết bộ Năng lượng dưới thời tổng thống Obama đã đưa ra nhiều tiêu chuẩn mới về thiết bị và sản phẩm hiệu quả năng lượng hơn dưới những thời tổng thống khác trong quá khứ. 

Bộ Năng lượng Mỹ ước tính rằng đến năm 2030, những tiêu chuẩn được đưa ra dưới thời tổng thống Obama sẽ giúp các hộ gia đình và doanh nghiệp cắt giảm được 540 tỷ đôla (415,8 tỷ bảng Anh) hóa đơn tiền điện.

Cũng trong khoảng thời gian này, Mỹ sẽ cắt giảm được khoảng 210 triệu tấn khí thải carbon mỗi năm, tương đương 1/4 lượng khí thải mà Kế hoạch Năng lượng sạch kỳ vọng Mỹ sẽ cắt giảm được. 

Cũng theo bản báo cáo này, nếu xét các tiêu chuẩn được ban hành bởi pháp luật và những tiêu chuẩn do bộ Năng lượng đưa ra, chính quyền của tổng thống Obama đã hoàn thành nhiều hơn 18 tiêu chuẩn so với chính quyền của các tổng thống trước đó. 

Còn nếu chỉ tính đến các tiêu chuẩn do bộ Năng lượng đưa ra, số lượng các tiêu chuẩn mà chính quyền của ông Obama đã hoàn thành lớn hơn gấp 7 lần so với các chính quyền trước đây. 

George W. Bush là tổng thống thứ hai của Mỹ tập trung nhiều vào việc nâng cao hiệu quả năng lượng. 

Bản báo cáo cũng cho biết: "Việc quan tâm, đầu tư nguồn lực đúng đắn, kết hợp chính sách chống biến đổi khí hậu và chính sách năng lượng và thiết lập mục tiêu hợp lý đã góp phần giúp Mỹ nâng cao hiệu quả năng lượng thông qua các tiêu chuẩn được chính quyền tổng thống Obama đưa ra". 

Ngọc Diệp (Theo Energy Live News) 

 

Energy Efficiency Awards 2022