Monday, 22/07/2024 | 21:02 GMT+7

Mục tiêu của việc sửa đổi biểu giá điện

07/09/2020

TCCTMục tiêu của việc sửa đổi biểu giá điện lần này; phương án hiện nay đã đạt được mục tiêu chưa; tại sao Bộ Công Thương lại rút lại phương án điện 1 giá? là những câu hỏi thường xuyên được bạn đọc đặt ra. Dưới đây là phần trả lời của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương.

Mục tiêu của việc sửa đổi biểu giá điện lần này; phương án hiện nay đã đạt được mục tiêu chưa; tại sao Bộ Công Thương lại rút lại phương án điện 1 giá? là những câu hỏi thường xuyên được bạn đọc đặt ra. Dưới đây là phần trả lời của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương.

Hỏi: Mục tiêu của việc sửa đổi biểu giá điện lần này là gì? Phương án hiện nay đã đạt được mục tiêu chưa? Tại sao Bộ Công Thương lại rút lại phương án điện một giá?

Trả lời: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ giao Bộ Công Thương về việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện đảm bảo phù hợp với thực tế mức tiêu dùng điện của người dân, Bộ Công Thương đã xây dựng các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và đã gửi xin ý kiến các cơ quan thuộc Quốc hội; các Bộ, ngành, tổ chức; Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Công Thương cũng đã đăng tải Dự thảo trên trang web của Bộ, trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các tổ chức xã hội và các khách hàng sử dụng điện nhằm hoàn thiện và lựa chọn phương án tối ưu đáp ứng nhu cầu của đa số các khách hàng sử dụng điện. Phương án cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt đề xuất lấy ý kiến gồm: i) Phương án 5 bậc thang; ii) Phương án 5 bậc thang và cho khách hàng lựa chọn 1 giá áp dụng song song.

Dự thảo các phương án giá điện đưa ra đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cơ quan truyền thông báo chí, các chuyên gia và các khách hàng sử dụng dụng điện. Trong đó, phương án giá điện 1 giá mặc dù có ưu điểm dễ tính toán và cho khách hàng thêm lựa chọn nhưng có hạn chế là không khuyến khích sử dụng tiết kiệm điện.

Do vậy, Bộ Công Thương đã rút phương án giá điện một giá để Bộ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án để áp dụng trong tương lai khi hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh ở nước ta.

Hiện nay Bộ đang tiếp tục xin ý kiến Phương án giá điện sinh hoạt 5 bậc thang. Phương án giá điện bậc thang đưa ra nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế mức tiêu dùng điện của người dân hiện nay.

Đồng thời Phương án đưa ra cũng  đáp ứng mục tiêu đơn giản hơn so với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hiện hành; không làm tăng chi phí tiền điện của đa số các khách hàng sử dụng điện;  ngân sách nhà nước hỗ trợ hộ nghèo, chính sách xã hội không thay đổi giá bán lẻ điện sinh hoạt bình quân không thay đổi. Biểu giá bậc thang cũng hướng tới mục tiêu là sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả;

Đối với của phương án cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng ngoài sinh hoạt, Bộ Công Thương đã đề xuất 2 phương án lấy ý kiến.

Trong đó, phương án 1 là gộp 3 nhóm sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh vào thành 1 nhóm nhằm hướng tới mục tiêu đơn giản hoá biểu giá điện cho các khách hàng ngoài sinh hoạt, giảm dần bù chéo giữa khách hàng dùng điện cho sản xuất với khách hàng dùng điện cho mục đích thương mại so với phương án 2.

Phương án 2 là khách hàng sử dụng điện mục đích ngoài sinh hoạt gồm 3 nhóm sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh như qui định hiện hành.

Hiện tại, Bộ Công Thương đang tập trung vào tiếp thu, tổng hợp và phân tích làm rõ về các ý kiến, kiến nghị đóng góp của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan và địa phương để tiếp tục nghiên cứu tiếp thu và hoàn chỉnh các phương án theo các yêu cầu chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ để đề ra phương án trình Thủ tướng Chính phủ về biểu giá bán lẻ điện cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đang triển khai chỉ chỉ đạo quyết liệt Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương xây dựng và triển khai đề án thay thế hệ thống đo đếm hiện tại thành hệ thống thu thập số liệu đo đếm hiện đại bằng cách thay thế toàn bộ các công tơ cơ khí còn lại thành công tơ điện tử có chức năng truyền số liệu đo đếm từ xa kết hợp với việc cho phép khách hàng từng bước có khả năng truy cập số liệu đo đếm điện năng của mình để đảm bảo việc công khai, minh bạch và thuận tiện cho các cơ quan quản lý và người dân trong việc ghi chỉ số công tơ và phát hành hoá đơn tiền điện.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện