Saturday, 09/12/2023 | 09:48 GMT+7

Đồng Nai phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2023

24/03/2023

UBND tỉnh Đồng Nai mới ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023. Theo đó, năm 2023, tỉnh phấn đấu đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng sản lượng điện năng tiêu thụ so với mức điện năng dự báo nhu cầu.

Kế hoạch số 64/KH-UBND đặt ra mục tiêu nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, kỹ năng về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Đồng thời, hướng dẫn tư vấn kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng, ứng dụng các trang thiết bị có hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường để góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050.
Đồng Nai đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng sản lượng điện tiêu thụ (Ảnh minh hoạ - Internet)
Theo đó, năm 2023, toàn tỉnh Đồng Nai phấn đấu đạt mức tiết kiệm từ 1,5% - 1,7% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu trong các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Ngoài ra phấn đấu đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng sản lượng điện năng tiêu thụ trên địa bàn toàn tỉnh so với mức điện năng dự báo nhu cầu.
Đồng thời, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 5,0% tổng sản lượng điện tiêu thụ trong các cơ quan, công sở, đơn vị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; duy trì mức tổn thất điện năng dưới 6,5%.
Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương chủ trì hỗ trợ cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng trong các ngành sản xuất và sinh hoạt; hướng dẫn cơ sở sử dụng năng lượng đánh giá định mức và giải pháp giảm tiêu hao năng lượng. Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo, tăng cường năng lực cho doanh nghiệp, cơ sở sử sản xuất, tòa nhà trọng điểm áp dụng các mô hình quản lý năng lượng, áp dụng kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Ngoài ra, cần đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả thông qua việc tổ chức các chương trình hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2023 và tổ chức hội thảo tuyên truyền phổ biến,hướng dẫn cơ chế, chính sách hỗ trợ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giới thiệu các mô hình quản lý năng lượng tiên tiến về tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp.
Tỉnh Đồng Nai đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và công ty Điện lực, cũng như các ngành công nghiệp trọng điểm nghiêm túc triển khai kế hoạch để tỉnh Đồng Nai có thể hoàn thành mục tiêu tiết kiệm điện năm 2023.
Xem chi tiết kế hoạch số 64/KH-UBND TẠI ĐÂY
Năm 2022, toàn tỉnh Đồng Nai tiết kiệm được khoảng 338 triệu kWh điện năng trên tổng mức điện thương phẩm là 15,2 tỷ kWh, đạt tỷ lệ hơn 2%. Trong đó, sản lượng điện tiết kiệm nhiều nhất ở lĩnh sản xuất công nghiệp với hơn 250 triệu kWh, kế đến là lĩnh vực sinh hoạt hơn 53 triệu kWh, cơ quan và chiếu sáng khoảng 13 triệu kWh.
Minh Khuê

Energy Efficiency Awards 2023