Sunday, 24/09/2023 | 10:47 GMT+7

Điện lực Thái Nguyên giảm 0,3% tổn thất điện năng trong năm 2022

01/02/2023

Trong năm 2022, tổn thất điện năng Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) thực hiện là 3,1%, giảm 0,3% so với thực hiện cùng kỳ 2021.

Năm 2022, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, tận tâm phục vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất, đảm bảo nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội, các sự kiện chính trị diễn ra tại địa phương. Kết quả, sản lượng điện thương phẩm năm 2022 thực hiện được là: 5.372,25 tr.kWh và tăng trưởng 1,53% so cùng kỳ 2021 (5.291,10kWh); Đặc biệt, tỷ lệ tổn thất năm 2022 thực hiện là 3,1%, giảm 0,3% so với thực hiện cùng kỳ 2021.
Điện lực Thái Nguyên giảm 0,3% tổn thất điện năng trong năm 2022 (Ảnh: Báo Thái Nguyên)
Kết quả này có được là do ngay từ đầu năm 2022, PC Thái Nguyên đã xác định giảm tổn thất điện năng là nhiệm vụ hàng đầu, vì thế đơn vị đã tăng cường các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống mức thấp nhất có thể.
Cụ thể, đơn vị đã thực hiện thay thế công tơ và sửa chữa lưới điện hạ áp nông thôn ngay sau khi tiếp nhận. Đồng thời, tiến hành sửa chữa thường xuyên, phát quang hành lang đảm bảo an toàn lưới điện. Tính toán và lựa chọn các phương thức vận hành lưới điện cơ bản tối ưu, phương thức vận hành khi bị sự cố, phương thức vận hành lưới điện khi cắt giảm tải hiệu quả nhất về mặt giảm tổn thất điện năng. 
Bên cạnh đó, Công ty còn tiếp tục kiểm tra đo dòng các trạm biến áp phân phối, cân pha lưới điện và tiến hành hoán đổi các MBA quá tải, non tải; vệ sinh công nghiệp các ĐZ có cách điện bẩn, thay thế các vị trí sứ bị sứt, vỡ, phóng điện bề mặt; kiểm tra, tính toán hệ thống tụ bù trên lưới điện, đảm bảo vận hành các tổ tụ bù trung thế, hạ thế có hiệu quả nhất; 
Ngoài ra, Công ty đã tổ chức tập huấn để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên tại các Điện lực những chuyên đề về: Công tác Ký kết, quản lý hợp đồng mua bán điện; Công tác Kiểm tra sử dụng điện; Công tác Lắp đặt, quản lý hệ thống đo đếm điện năng và lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý cho các dịch vụ điện. 
Đồng thời củng cố, tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện, kiểm tra Hệ thống đo đếm điện năng để ngăn ngừa hành vi lấy cắp điện của các khách hàng. Không chỉ có vậy, hàng tháng Công ty còn kiểm tra sản lượng điện bất thường của các khách hàng để tiến hành kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng và thực hiện thay thế ngay các hệ thống đo đếm khi xảy ra sự cố, cháy hỏng; đồng thời tiến hành thỏa thuận truy thu sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng xảy ra sự cố hệ thống đo đếm.
Năm 2023, Công ty Điện lực Thái Nguyên tiếp tục thực hiện các mục tiêu: Cung cấp điện ổn định và an toàn để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh điện được giao; Phấn đấu tăng năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí, củng cố công tác an toàn lao động, kỷ luật lao động, không để xảy ra tai nạn lao động trong quá trình sản xuất.
Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng; công khai, minh bạch các dịch vụ điện, tiếp nhận giải quyết dịch vụ điện trực tuyến và tại Trung tâm hành chính công. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh; Đặc biệt là tăng cường các giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng và tuyên truyền khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
Công ty Điện lực Thái Nguyên hy vọng trong năm 2023 sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của quý khách hàng để giúp đơn vị không chỉ hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, mà còn góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu hạ thấp tỷ lệ tổn thất điện năng mà EVN NPC đã đề ra.
Minh Khuê
Energy Efficiency Awards 2023