Wednesday, 07/12/2022 | 10:29 GMT+7

BIDV được chỉ định cho vay vốn hỗ trợ ngành điện

21/02/2011

Mục tiêu của Chương trình là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam triển khai thị trường phát điện cạnh tranh, tái cơ cấu ngành điện và xây dựng biểu giá bán điện mới nhằm khuyến khích cạnh tranh hiệu quả; đầu tư kịp thời vào ngành điện, nhất là vào khâu phát điện và nâng cao hiệu quả sử dụng điện nhằm đạt mục tiêu cung cấp đủ điện cho nền kinh tế với chi phí thấp nhất.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIBV) vừa ký kết Hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn chương trình “Hỗ trợ phát triển Chính sách cải cách ngành điện Giai đoạn 1” vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) theo Hiệp định tín dụng IDA trị giá 112 triệu USD và Hiệp định IBRD trị giá 200 triệu USD.Mục tiêu của Chương trình là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam triển khai thị trường phát điện cạnh tranh, tái cơ cấu ngành điện và xây dựng biểu giá bán điện mới nhằm khuyến khích cạnh tranh hiệu quả; đầu tư kịp thời vào ngành điện, nhất là vào khâu phát điện và nâng cao hiệu quả sử dụng điện nhằm đạt mục tiêu cung cấp đủ điện cho nền kinh tế với chi phí thấp nhất.ho tro dien.jpg


Chương trình cũng đồng thời nâng cao mức sống của người dân với việc thiết lập cơ chế giá điện cho người nghèo và điện khí hóa nông thôn.Theo đó, bốn lĩnh vực chính của chương trình là phát triển thị trường điện cạnh tranh, tái cấu trúc ngành điện, cải cách giá điện, nâng cao hiệu quả tiết kiệm năng lượng.


Tiền vốn vay của Chương trình được Chính phủ thông qua Bộ Tài chính cho Tập đoàn Điện lực (EVN) và các tổng công ty, công ty điện lực vay lại để thực hiện đầu tư cho các dự án thuộc lĩnh vực điện lực được cấp có thẩm quyền phê duyệt. BIDV là cơ quan được Bộ Tài chính ủy quyền thực hiện việc cho vay lại.


Theo TTXVN

Energy Efficiency Awards 2022