Thursday, 30/11/2023 | 21:36 GMT+7

100% CBCNV đăng ký tham gia “Gia đình tiết kiệm điện năm 2012”

21/12/2012

Đã có trên 700 cán bộ, công chức, viên chức, lao động PC Hòa Bình đăng ký tham gia hưởng ứng phong trào "Gia đình tiết kiệm điện năm 2012" do Công ty phát động, đạt 100% chỉ tiêu.

86f355658_thumbnail_3.jpgĐã có trên 700 cán bộ, công chức, viên chức, lao động PC Hòa Bình đăng ký tham gia hưởng ứng phong trào "Gia đình tiết kiệm điện năm 2012" do Công ty phát động, đạt 100% chỉ tiêu.

Theo đó, mỗi CBCNV PC Hòa Bình tham gia phấn đấu tiết kiệm trong gia đình ít nhất 10% lượng điện năng tiêu thụ trong 3 tháng cuối năm so với cùng kỳ năm 2011. Các CBCNV duy trì thực hành tiết kiệm điện và vận động những người thân trong gia đình cùng tham gia thực hiện; lựa chọn lắp đặt và sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện có hiệu quả cao như đèn Led, đèn compact và điều chỉnh thói quen sử dụng đồ điện trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.

Dự kiến trong tháng 1/2013, Công ty Điện lực Hòa Bình sẽ lựa chọn những trường hợp đạt tiêu chí “Gia đình tiết kiện điện” để trao giải.

Theo EVN
Energy Efficiency Awards 2023