Saturday, 04/02/2023 | 16:26 GMT+7

Đà Nẵng phát động cuộc thi “Thi tìm hiểu về kiến thức tiết kiệm điện” tại các trường học

07/04/2013

Đây chính là nét mới của công tác tuyên truyền tiết kiệm điện của PC Đà Nẵng năm 2013.

Đây chính là nét mới của công tác tuyên truyền tiết kiệm điện của PC Đà Nẵng năm 2013. 

c31fdf7a0_25.2.13.tkd.jpg
Theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung, bên cạnh việc tiếp tục duy trì các hoạt động như tổ chức 3 tuần lễ tuyên truyền tiết kiệm điện; làm việc với các quận, huyện, phường, doanh nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong cơ quan Nhà nước, đơn vị công lập; triển khai ký kết phụ lục hợp đồng mua bán điện về tiết kiệm điện đối với các khách hàng lớn có sản lượng từ 100.000 kWh/tháng, khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt cấp điện mới; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Đà Nẵng các cấp phát động phong trào thi đua “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu năm 2013”… 

Năm nay, PC Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học. Phát huy hiệu quả đạt được những năm trước đây, PC đã tiến hành xây dựng tài liệu kiến thức tiết kiệm điện phù hợp; đồng thời chỉ đạo các Điện lực trực thuộc, Đoàn Thanh niên cơ sở PC phối hợp với các trường PTTH, PTCS tổ chức “Thi tìm hiểu về kiến thức tiết kiệm điện”. Qua đó, chọn ra từ 2 đến 5% số thí sinh tham gia tại mỗi trường có kết quả tốt nhất để trao giải. 

Từ hội thi, các buổi sinh hoạt ngoại khóa được tổ chức, các em học sinh – những thế hệ tương lai sẽ có thêm những kiến thức bổ ích cần thiết, góp phần sử dụng nguồn năng lượng nói chung, điện nói riêng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Dự kiến, hoạt động sẽ được tổ chức trong tháng 3 và 4/2013.

Mai Anh

Energy Efficiency Awards 2022