Wednesday, 27/09/2023 | 14:40 GMT+7

Bình Phước phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng TK & HQ giai đoạn 2016 - 2020

22/03/2016

Chương trình đã thông qua 9 nội dung để các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã căn cứ vào đó triển khai sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngày 7/3/2016, UBND tỉnh Bình Phước đã phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, UBND tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tiết kiệm 5-8% tổng mức tiêu thụ năng lượng trong 5 năm tiếp theo so với dự báo nhu cầu sử dụng năng lượng; đồng thời, tạo chuyển biến rõ rệt từ nhận thức sang hành động, đưa việc sử dụng năng lượng tiết kiệm thành hoạt động thường xuyên tại mỗi huyện, thị xã, đơn vị và mỗi gia đình. Bên cạnh đó, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để từng bước loại bỏ công nghệ, thiết bị lạc hậu.

Chương trình cũng thông qua 9 nội dung để các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã căn cứ vào đó triển khai sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó, nhấn mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình, khu vực nông thôn, trong các tòa nhà, cơ quan, công sở; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong hoạt động giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp, trong chiếu sáng công cộng và quản lý, kinh doanh điện.

Chương trình còn tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Linh Giang

 

Energy Efficiency Awards 2023