Thursday, 02/02/2023 | 01:38 GMT+7

Huyện Châu Thành A, Hậu Giang ban hành kế hoạch sử dụng NLTK&HQ giai đoạn 2016-2020

31/03/2016

Các đơn vị, ban, ngành liên quan phải chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị mình để thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm đạt hiệu quả.

Ngày 23 tháng 3 năm 2016, UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã ban hành quyết định số 32/KH-UBND về kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020. 

Nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng; tạo chuyển biến từ nhận thức sang các hành động cụ thể để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kế hoạch đã đưa ra các mục tiêu cụ thể, gồm: phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm có bộ phận quản lý năng lượng; đối với các cơ quan, đơn vị chi phí hoạt động từ ngân sách nhà nước, từ năm 2016 trở đi, các doanh nghiệp, trụ sở cơ quan đầu tư mới phải sử dụng và thay thế đèn tiết kiệm năng lượng; sử dụng các thiết bị văn phòng, phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Đối với các hệ thống chiếu sáng hiện có, từng bước thay thế hệ thống đèn chiếu sáng cũ bằng đèn tiết kiệm điện, hiệu suất cao; áp dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất chiếu sáng khi mật độ giao thông giảm, đến năm 2020 đạt 50%. Đối với các dự án đầu tư mới, từ năm 2016 trở đi phải sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện, hiệu suất cao.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, kế hoạch đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó tăng cường vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bên cạnh đó, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, chiếu sáng công cộng, kinh doanh, dịch vụ, quảng cáo và trong sinh hoạt.

Trong kế hoạch, UBND tỉnh cũng nêu rõ các đơn vị, ban, ngành liên quan phải chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị mình để thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm đạt hiệu quả.

Chi Hoa

 

Energy Efficiency Awards 2022