Sunday, 14/07/2024 | 17:10 GMT+7

Điện lực Quảng Nam giúp doanh nghiệp tiết kiệm điện năng

04/07/2016

Trong 5 năm (2010 - 2015), Điện lực Quảng Nam tiết kiệm được 90 triệu kWh, chiếm khoảng 1,8% tổng sản lượng điện thương phẩm. Trong đó các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất chiếm khoảng 40%.

Trong 5 năm (2010 - 2015), Điện lực Quảng Nam tiết kiệm được 90 triệu kWh, chiếm khoảng 1,8% tổng sản lượng điện thương phẩm. Trong đó các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất chiếm khoảng 40%.

Có được kết quả trên, theo ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Điện lực Quảng Nam, ngoài công tác tuyên truyền vận động sử dụng điện tiết kiệm trong toàn tỉnh. Điện lực Quảng Nam còn phối hợp với Sở Công Thương mở các lớp tập huấn, hội thảo và tư vấn cho doanh nghiệp về các biện pháp tiết kiệm điện.

Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất ở tỉnh Quảng Nam đã và đang chú trọng đầu tư thiets bị tiết kiệm điện (ảnh: PC Quảng Nam)

Cùng với đó, Điện lực Quảng Nam còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống doanh nghiệp tuyên truyền hỗ trợ và tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng quy định về sử dụng điện như: thực hiện an toàn trong vận hành các thiết bị điện; sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng hợp lý tiết kiệm; bố trí dây chuyền sản xuất hợp lý, hạn chế chế độ không tải, chuyển phụ tải giờ cao điểm sang giờ bình thường hoặc thấp điểm; tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng các trạm biến áp khi mở rộng quy mô sản xuất…

Ngoài ra Điện lực Quảng Nam còn phổ biến những thông tin về công nghệ mới, thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, giúp doanh nghiệp có kiến thức, để chủ động thay đổi công nghệ như sử dụng đèn compact trong chiếu sáng, sử dụng convertor trong động cơ điện...

Thường xuyên phối hợp với Sở Công Thương thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Quyết định số 1294/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện TKĐ. Qua đó giúp cho doanh nghiệp kịp thời khắc phục những thiếu sót, nâng cao nhận thức để tạo sự đồng thuận về an ninh năng lượng quốc gia.

Bằng những việc cụ thể thiết thực trên đây Điện lực Quảng Nam là người cập nhật thông tin, giúp doanh nghiệp có những biện pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực không chỉ cho doanh nghiệp mà cho cả xã hội.

Theo petrotimes.vn

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện