Sunday, 24/09/2023 | 10:44 GMT+7

PC Trà Ôn, Vĩnh Long phát động thi đua “Ấp/tuyến phố văn hóa tiết kiệm điện năm 2016”

07/07/2016

Điện lực Trà Ôn chọn 6 ấp trên địa bàn xã Thiện Mỹ để tham gia chương trình “Ấp/tuyến phố văn hóa tiết kiệm điện năm 2016”.

Ngày 16/6/2016, Điện lực Trà Ôn (Vĩnh Long) đã tổ chức lễ phát động “Ấp/tuyến phố văn hóa tiết kiệm điện năm 2016” với sự tham gia đông đảo của các đại biểu. 

Hội nghị đã nghe tổng kết chương trình thi đua ấp/tuyến phố văn hóa tiết kiệm điện năm 2015. Theo đó, phong trào đã thu hút 170 hộ gia đình tại 6 khu trên địa bàn huyện tham gia, tiết kiệm được trên 8.300 kWh, tương đương hơn 12 triệu đồng.

Sau lễ phát động, Điện lực Trà Ôn sẽ tiến hành rà soát, phân loại khách hàng sử dụng điện theo từng nhóm đối tượng đồng thời tuyên truyền, phát cẩm nang hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm.

Được biết, Điện lực Trà Ôn chọn 6 ấp trên địa bàn xã Thiện Mỹ gồm: Mỹ Lợi, Mỹ Phó, Mỹ Hòa, Mỹ Trung, Giồng Thanh Bạch và Cây Điệp để tham gia chương trình “Ấp/tuyến phố văn hóa tiết kiệm điện năm 2016”. Cuối năm, Điện lực sẽ bình xét và khen thưởng tập thể có trên 50% hộ dân trong ấp đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện từ 5% trở lên so với sản lượng điện sử dụng năm 2015.

Hoài Anh

 

Energy Efficiency Awards 2023