Monday, 22/07/2024 | 20:41 GMT+7

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý năng lượng hiệu quả cho doanh nghiệp

07/04/2021

Trong hai ngày 30-31/3 vừa qua, hơn 60 cán bộ, kĩ sư, kĩ thuật viên từ 12 doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm ở miền Nam đã tham gia tập huấn về sử dụng hiệu quả năng lượng.

Trong hai ngày 30-31/3 vừa qua, hơn 60 cán bộ, kĩ sư, kĩ thuật viên từ 12 doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm ở miền Nam đã tham gia tập huấn về sử dụng hiệu quả năng lượng.

Các học viên tham gia khóa tập huấn về hiệu quả năng lượng tại TPHCM. Nguồn: GIZ Việt Nam

Diễn ra trong 2 ngày ở TPHCM, đây là khóa đầu tiên trong chuỗi tập huấn. Dự kiến trong tháng 4 sẽ có thêm hai khóa dành cho hơn 90 cán bộ, kĩ sư, kĩ thuật viên từ 18 doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm ở miền Bắc được tổ chức tại Hà Nội và Bắc Ninh.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình nâng cao năng lực của Đội quản lý Hiệu quả năng lượng thuộc Dự án Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (Dự án 4E) do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ triển khai, dưới sự bảo trợ của các cơ quan quản lý Đức và Việt Nam.

Khóa tập huấn cung cấp các kiến thức liên quan đến vấn đề sử dụng tiết kiệm năng lượng tại các doanh nghiệp, đặc biệt trong các hệ thống tiêu thụ năng lượng lớn như chiếu sáng, nhiệt, hơi, điều hòa không khí cục bộ, lạnh công nghiệp,…

Học viên có thể ứng dụng những kiến thức đó để xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại doanh nghiệp của mình. Ngoài ra, sau khóa đào tạo, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục được đào tạo về hệ thống quản lý năng lượng ISO50001, và được hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ trong suốt 1 năm để hoàn thiện và triển khai bản Kế hoạch Hành động về Hiệu quả Năng lượng.

Mục tiêu chính của Dự án Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (Dự án 4E) là phát triển các điều kiện về pháp lý, quy định và thể chế cũng như năng lực liên quan nhằm thúc đẩy đầu tư vào Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng.

Hà Trần 

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện