Thursday, 02/02/2023 | 02:39 GMT+7

Mời tham gia Giải thưởng năng lượng ASEAN Thế hệ trẻ

25/06/2021

Giải thưởng do Trung tâm năng lượng ASEAN, Tổ chức Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO), Bộ Công Thương, Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) và Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc (KEA) đồng tổ chức.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm năng lượng ASEAN, Tổ chức Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO), Bộ Công Thương, Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) và Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc (KEA) tổ chức Giải thưởng Năng lượng ASEAN Thế hệ trẻ (The ASEAN Energy Youth Award 2021).

Đối tượng tham gia là học sinh trung học phổ thông, sinh viên của các nước thành viên khu vực ASEAN. Mục tiêu của Giải thưởng là ghi nhận sự đóng góp có giá trị của sinh viên, học sinh để xây dựng quốc gia, sự phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng.

Giải thưởng Giải thưởng bao gồm ba 03 hạng mục, gồm: 

  1. Bài luận;
  2. Thiết kế pano áp phích;
  3. Video. 

Chủ đề năm nay là "Đổi mới và Sáng tạo Hướng tới Hệ thống năng lượng bền vững và phục hồi cho ASEAN".

Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức trong thời gian diễn ra tại Cuộc họp cấp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 39 về Năng lượng (AMEM) vào tháng 9 năm 2021.

Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 7 năm 2021

Địa chỉ nhận bài dự thi: communication@aseanenegy.org  

Trân trọng kính mời các Trường đại hoc, trường trung học phổ thông, các sinh viên, học sinh tham gia Giải thưởng. 

Chi tiết giải thưởng đề nghị xem Thông báo kèm theo.

Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng

Energy Efficiency Awards 2022