Tuesday, 23/07/2024 | 17:44 GMT+7

Tây Ninh tiết kiệm 28,38 triệu kWh trong ba tháng đầu năm

26/04/2022

Nhờ vào việc tuyên truyền tiết kiệm điện và cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh, trong quý I/2022, Công ty Điện lực (PC) Tây Ninh đã tiết kiệm được 28,38 triệu kWh, đạt 2.13% sản lượng điện thương phẩm.

Nhận thấy nhu cầu sử dụng điện tăng cao của người dân và doanh nghiệp trong thời gian gần đây, PC Tây Ninh đã quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng cường tiết kiệm điện. Nhờ vào việc tuyên truyền người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, khắc phục, sửa chữa hệ thống điện trên địa bàn, do đó sản lượng điện tiết kiệm điện tháng 3 là  9,9 triệu kWh, đạt 2,15% sản lượng điện thương phẩm, lũy kế 3 tháng thực hiện là 28,38 triệu kWh đạt 2.13%.
Nhằm đảm bảo việc cung ứng điện đầy đủ cho nhân dân, PC Tây Ninh đã hợp tác, mua điện từ các đơn vị doanh nghiệp, gia đình lắp đặt điện mặt trời, giúp sản lượng điện trên địa bàn tỉnh tăng đáng kể. Theo đó tổng số khách hàng lắp đặt điện mặt trời đang vận hành trên lưới là 4.263 khách hàng với tổng công suất tấm pin lắp đặt 305,5 MWp; sản lượng điện khách hàng phát lên lưới của tháng là 34,2 triệu kWh, với giá trị 70,3 tỷ đồng; lũy kế năm là 97,8 triệu kWh, với giá trị là 202,8 tỷ đồng.
Đồng thời trong quý I/2022, công tác cải tạo, sửa chữa lưới điện được triển khai trên 25 công trình, với tổng kinh phí sửa chữa là 59,9 tỷ đồng. Tiến độ các công trình cụ thể: 19 công trình sửa chữa lớn (SCL) lưới điện 22kV: đang thi công 10 công trình, lựa chọn nhà thầu xây lắp 09 công trình; 04 công trình SCL 110kV: 01 công trình đang quyết toán, 02 công trình đang thi công, 01 công trình chuẩn bị thủ tục khởi công; 01 công trình công xa: đang lập các thủ tục đấu thầu sửa chữa; 01 công trình sửa chữa máy biến áp chuẩn bị được triển khai.
Công tác sửa chữa hệ thống điên được PC Tây Ninh gấp rút hoàn thiện (Ảnh minh họa)
Bước sang quý II/2022, PC Tây Ninh có nhiều phương hướng để đảm bảo lượng điện cung cấp cho người dân vào doanh nghiệp: Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao; Đẩy mạnh công tác triển khai đề án chuyển đổi số 2021-2025 do Tập đoàn và Tổng Công ty đề ra.
Tiếp tục thực hiện đề án “Hoàn thiện, nâng cấp lưới điện tại EVNSPC giai đoạn 2021-2025”, trong đó cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình theo phụ lục đề án nhằm nâng cao độ tin cậy, an toàn và ổn định trong cung cấp điện cho lưới điện tỉnh Tây Ninh, khắc phục tình trạng quá tải cục bộ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện. Củng cố nguồn lưới điện, ngăn ngừa và giảm sự cố, từng bước giảm suất sự cố và cải thiện dần các chỉ số SAIDI, SAIFI, MAIFI theo lộ trình Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao.
Quang Minh
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện