Monday, 22/07/2024 | 21:37 GMT+7

Khoá đào tạo Kiểm toán viên năng lượng tháng 6/2023

01/06/2023

Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm Năng lượng - ENERTEAM, tổ chức khóa đào tạo “Kiểm toán viên năng lượng” thời gian từ ngày 13 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022.

Khoá đào tạo nhằm mục đích đào tạo đội ngũ chuyên gia kỹ thuật kiểm toán năng lượng có chức năng, có chứng chỉ hành nghề thực hiện các hoạt động tư vấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Đồng thời, nâng cao năng lực cho các học viên của các đơn vị tư vấn dịch vụ năng lượng, cán bộ tư vấn và quản lý của các Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công, Doanh nghiệp và các cơ sở sử dụng năng lượng.
Ngoài ra, khoá đào tạo giúp học viên hiểu được hiện trạng sử dụng năng lượng của Việt Nam, nắm bắt các chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nắm rõ hệ thống, quy trình năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng tại đơn vị, cơ sở; Nắm rõ phương pháp và công cụ phân tích dòng năng lượng trong các dây chuyền sản xuất của một đơn vị; Tìm kiếm các cơ hội tiết kiệm năng lượng (TKNL) với chi phí nhỏ nhất, không làm ảnh hưởng quá trình sản xuất.
Sau khóa học các học viên có khả năng xây dựng dòng tiền dự án tiết kiệm năng lượng, đề xuất ý kiến chuyên gia, với lãnh đạo doanh nghiệp về các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong doanh nghiệp.
Kết thúc khoá đào tạo các học viên được Bộ Công Thương cấp chứng chỉ hành nghề “Kiểm toán viên năng lượng” có giá trị toàn quốc.
Đối tượng tham gia khóa đào tạo là người tốt nghiệp Đại học trở lên trong lĩnh vực năng lượng hoặc ngành kỹ thuật liên quan, có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực năng lượng.
Tại khoá tào tạo, các học viên sẽ được các giảng viên là các chuyên gia Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ chí Minh và ENERTEAM hướng dẫn nắm bắt: Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Định hướng báo cáo kiểm toán năng lượng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hệ thống HVAC, bơm và quạt, hơi và nhiên liệu, điện, khí, nén; Quản lý dự án tiết kiệm năng lượng và các thiết bị đo kiểm dùng trong kiểm toán năng lượng;...
Học viên hoàn thành khoá đào tạo và bài thi sát hạch sẽ được Bộ Công Thương cấp chứng chỉ hành nghề “Kiểm toán viên năng lượng” có giá trị toàn quốc.
Đơn vị, cá nhân đăng ký khóa đào tạo “Kiểm toán viên Năng lượng” TẠI ĐÂY.
Anh Thư
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện