Sunday, 14/07/2024 | 19:00 GMT+7

Tây Ninh tiết kiệm được hơn 39,4 triệu kWh điện

02/06/2023

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Tây Ninh đã tiết kiệm được hơn 39,4 triệu kWh, so với chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính Phủ yêu cầu tiết kiệm ít nhất 20% thì Tây Ninh đã vượt 0,13%.

Công ty Điện lực Tây Ninh đang quản lý vận hành 349.89km đường dây 110kV; 3.505,6km đường dây 22kV; 5.187,3km đường dây hạ áp. Trong quá trình vận hành lưới điện, điện lực luôn cố gắng bảo đảm cung cấp điện liên tục, thông suốt cho khách hàng, hạn chế tối đa tình trạng phải ngắt điện; Việc tiết giảm điện chủ động theo quy định được ngành Điện thông báo trước với khách hàng.
Tuy nhiên, trong đợt nắng nóng vừa qua, nhu cầu tiêu thụ điện tăng rất cao. Nhiều đường dây, trạm biến áp phải vận hành đầy tải, quá tải thường xuyên, dẫn tới xảy ra một số sự cố cục bộ trên lưới điện.
Trước thực trang đó. Công ty Điện lực (PC) Tây Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp tiết kiểm điện, cùng đồng hành với ngành điện trong giai đoạn khó khăn.
Bảo trì lưới điện để bảo đảm cung cấp điện liên tục thông suốt cho khách hàng (Ảnh: Báo Tây Ninh)
Ông Đỗ Anh Dũng - Phó giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh cho biết, công ty đã triển khai hàng loạt các giải pháp tiết kiệm điện như vận động các cơ quan giảm 10% lượng điện năng tiêu thụ so với cùng kỳ, giảm 50% lượng chiếu sáng công cộng, vận động các nhà hàng, khách sạn giảm 50% lượng chiếu sáng tại các bảng quảng cáo ngoài trời…
Riêng với chương trình DR, điện lực Tây Ninh đã thỏa thuận với 248 khách, đạt tỉ lệ 100% số lượng khách hàng thuộc đối tượng tham gia điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng điện với tổng công suất thỏa thuận là 29.620kW.
Theo PC Tây Ninh, với 92 khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, điện năng sử dụng năm 2022 là 3,792 tỷ kWh, nếu toàn bộ khách hàng này tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng tiêu thụ/năm, toàn tỉnh tiết kiệm được 75,854 triệu kWh, tương đương với 141,392 tỷ đồng.
Không chỉ giới hạn trong khối khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm, dư địa tiết kiệm điện còn có thể thực hiện được tại khối khách hàng chiếu sáng công cộng (không tính chiếu sáng cho các kho, bãi hàng hóa), với 3.781 khách hàng, điện năng sử dụng năm 2022 là 21,816 triệu kWh, nếu thực hiện tiết kiệm điện 50% tổng tiêu thụ/năm, thì sẽ tiết kiệm được 10,908 triệu kWh.
Đối với khối hành chính sự nghiệp, không tính bệnh viện và trường học. Với 2.452 khách hàng trong khối này, nếu áp dụng tiết kiệm 10% tổng tiêu thụ hàng năm, sẽ có thể tiết kiệm được 3,396 triệu kWh. Đối với khách hàng thuộc khối bệnh viện và trường học, việc tiết kiệm 5% tổng tiêu thụ hàng năm sẽ mang lại 1,360 triệu kWh.
Công ty CP Hà Lan (Tây Ninh), cho biết doanh nghiệp bố trí kế hoạch sản xuất của dây chuyền vào các giờ bình thường và giờ thấp điểm, giảm sản xuất vào giờ cao điểm, đồng thời tiết giảm điện chiếu sáng để tiết kiệm điện. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Ông Nguyễn Thành Đới, Phó giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh cho biết, sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát sử dụng điện, nhất là đơn vị sử dụng điện trọng điểm. Ngoài ra, Sở Công Thương cũng phối hợp điện lực Tây Ninh tổ chức hội thảo về tiết kiệm năng lượng trong sản xuất kinh doanh, tuyên truyền sử dụng điện ổn định và an toàn hơn. 
Nhờ những biện pháp đó, trong 5 tháng đầu năm 2023, Tây Ninh đã tiết kiệm được hơn 39,4 triệu kWh, so với chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính Phủ yêu cầu tiết kiệm ít nhất 20% thì Tây Ninh đã vượt 0,13%.
Thời gian tới, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn, PC Tây Ninh sẽ phối hợp với các quận, huyện trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, tòa nhà văn phòng; các trường học, các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ; cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất; hệ thống chiếu sáng giao thông; hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí; hộ gia đình góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định.
Hương Linh
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện