Monday, 04/12/2023 | 01:36 GMT+7

Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội làm việc với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) về các hoạt động tiết kiệm năng lượng.

20/01/2008

Trong tuần qua, Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội đã tổ chức buổi làm việc với chuyên gia của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) về một số hoạt động tiết kiệm năng lượng trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tại buổi làm việc, ông Đào Hồng Thái, Giám đốc Trung tâm đã đề cập đến các hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng mà Trung tâm đã triển khai trong thời gian qua và một số vướng mắc chính khi thực hiện hoạt động tiết kiệm năng lượng tại doanh nghiệp. Theo ông Thái, thách thức lớn nhất là nhận thức của các doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức được đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện tiết kiệm năng lượng. Một vấn đề cũng khiến cho việc thực hiên tiết kiệm năng lượng không được thúc đẩy mạnh mẽ là do chưa có chế tài xử phạt khả thi trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

Phía ADB cũng trình bày về mô hình thực hiện tiết kiệm năng lượng ở các nước tiên tiến và mong muốn áp dụng mô hình đó tại Việt Nam. Ông Thái bày tỏ sự quan tâm và hy vọng sẽ sớm ban hành Luật tiết kiệm năng lượng để các dự án tiết kiệm năng lượng có tính khả thi cao hơn.

Được biết các hoạt động trên thuộc nhóm nội dung hoàn thiện khung pháp lý về tiết kiệm năng lượng trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nguồn: TTTKNL Hà Nội

Energy Efficiency Awards 2023