Wednesday, 06/12/2023 | 05:44 GMT+7

Đáp ứng thách thức về năng lượng với tiêu chuẩn Hệ thống quản lý năng lượng

01/08/2022

Trong nền kinh tế ngày nay, việc kiểm soát chi phí và duy trì khả năng cạnh tranh là điều tối quan trọng, và các công ty đang quay trở lại vấn đề cơ bản. Các doanh nghiệp đang tận dụng các hệ thống quản lý năng lượng như một trong những cách hiệu quả nhất để giảm chi phí hoạt động và giúp kiểm soát chi phí.

ISO 50004 được cập nhật gần đây là tiêu chuẩn quản lý năng lượng mới nhất của ISO, trong đó bao gồm hướng dẫn áp dụng ISO 50001 để xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.
Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50004 - Hướng dẫn triển khai, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 mới được cập nhật và cải tiến giúp tổ chức thực hiện một cách tiếp cận có hệ thống đối với việc quản lý năng lượng tổng thể như một phương tiện để đạt được sự cải thiện liên tục về hiệu suất năng lượng.
Deann Desai, Trưởng nhóm dự án xây dựng ISO 50004 mới, giải thích: trọn bộ công cụ thân thiện với người dùng này giúp các tổ chức xác định, theo dõi, báo cáo và hành động trên tất cả sáng kiến ​​cải tiến năng lượng. Hướng dẫn mà tiêu chuẩn cung cấp có thể giúp biến người mới tiếp cận hiệu quả năng lượng thành người triển khai thực hiện năng lượng hàng đầu.
Bởi vì năng lượng là chi phí hoạt động có thể kiểm soát lớn nhất đối với hầu hết doanh nghiệp, việc giảm chi phí năng lượng có tác động tích cực đáng kể đến lợi nhuận. Khi được thực hiện theo hướng phối hợp, các tổ chức có thể cải thiện hiệu suất năng lượng mà không cần bỏ vốn. Đây chính là điểm mà bộ tiêu chuẩn quản lý năng lượng ISO phát huy tác dụng.
ISO 50004:2020 áp dụng cho các tổ chức có kinh nghiệm quản lý năng lượng và hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) khác nhau. Được bổ sung các hộp trợ giúp thực tế được thiết kế để cung cấp cho người dùng ý tưởng, ví dụ và chiến lược để triển khai EnMS, tiêu chuẩn này sẽ hữu ích cho tất cả tổ chức thực thi hệ thống quản lý năng lượng dựa trên ISO 50001.
ISO 50004 là một phần của các tiêu chuẩn đang phát triển để giúp các tổ chức trên hành trình quản lý năng lượng của mình. Người dùng cũng sẽ được hưởng lợi từ ISO 50005 trong tương lai, Hệ thống quản lý năng lượng - Triển khai theo giai đoạn, sẽ cung cấp hướng dẫn bổ sung để triển khai thành công ISO 50001.
ISO 50004:2020 do Ban kỹ thuật ISO/TC 301 Quản lý năng lượng và tiết kiệm năng lượng xây dựng. Ban thư ký do cơ quan tiêu chuẩn Mỹ (ANSI) và Trung Quốc (SAC) phối hợp đảm nhiệm.
Theo: VietQ.vn

Energy Efficiency Awards 2023