Tuesday, 23/07/2024 | 19:37 GMT+7

Xây dựng danh mục và lộ trình loại bỏ phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp

25/07/2022

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới nhằm loại bỏ các trang thiết bị sử dụng kém hiệu quả năng lượng góp phần quan trọng đáp ứng cân bằng nhu cầu năng lượng ngày một cao hơn của nền kinh tế quốc dân, giúp ổn định khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.
Việc loại bỏ các thiết bị phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng kém hiệu quả và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới còn có ý nghĩa về kinh tế - xã hội và môi trường.
Đồng thời, thiết lập trật tự quản lý chung của nhà nước nhằm tránh tình trạng vì lợi ích cục bộ trước mắt của một bộ phận doanh nghiệp gây ảnh hưởng mất cân đối nguồn cung năng lượng, bảo vệ môi trường. Việc có được lộ trình loại bỏ các thiết bị phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng kém hiệu quả và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp sẽ giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch thay thế sản xuất của mình. Các cơ quan quản lý Nhà nước có cơ sở để hướng dẫn thực hiện trong phạm vi quản lý của mình nhằm góp phần mang lại hiệu quả lợi ích chung của quốc gia.
Thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp cần được loại bỏ
Đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh hàng hóa quy định.
Dự thảo nêu rõ, không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh các thiết bị có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) với các nhóm gồm: Nhóm thiết bị gia dụng, nhóm thiết bị văn phòng và thương mại và nhóm thiết bị công nghiệp.
Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ danh mục và thời hiệu áp dụng cụ thể đối với các tổ máy phát điện bằng than, khí trong nhà máy nhiệt điện có hiệu suất thấp không cho phép xây mới. Cụ thể, không cho phép xây dựng mới tổ máy phát điện bằng than, khí có hiệu suất tại thời điểm bắt đầu đưa vào vận hành thương mại thấp hơn hiệu suất quy định tương ứng với từng dải công suất của tổ máy. Không cho phép nhập khẩu thiết bị cũ, lạc hậu đối với các tổ máy phát điện có công suất nằm ngoài các dải công suất được quy định. Không phê duyệt chủ trương đầu tư các nhà máy nhiệt điện phát điện bằng than, khí đốt có hiệu suất năng lượng thấp hơn hiệu suất quy định tương ứng với dải công suất của tổ máy phát điện được quy định.
Chi tiết tờ trình và dự thảo TẠI ĐÂY.
Khánh An

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện