Thursday, 25/07/2024 | 19:26 GMT+7

Công ty truyền tải điện 3 nỗ lực thực hiện tốt chỉ tiêu tổn thất điện năng

20/05/2022

PTC3 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm công tác quản lý vận hành, từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch Tổng công ty giao về các chỉ tiêu tổn thất điện năng.

Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả đã gặp không ít khó khăn trong quản lý vận hành lưới điện truyền tải khu vực Nam miền Trung – Duyên hải – Tây Nguyên, đặc biệt là áp lực giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn. Nhiều đường dây, máy biến áp vận hành thường xuyên đầy tải nhưng với nỗ lực thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã thực hiện tốt các chỉ tiêu về tổn thất điện năng và suất sự cố.
Công nhân PTC3 sửa chữa điện vào ban đêm​ (Ảnh: PTC3)
PTC3 cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2022, lưới điện truyền tải do Công ty quản lý, vận hành có nhiều đường dây và máy biến áp vận hành thường xuyên đầy tải, trong đó, một số đường dây có lúc vận hành chế độ khẩn cấp. PTC3 đã thực hiện 346 lần cắt điện để sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, vệ sinh cách điện, xử lý phát nhiệt, xử lý tiếp xúc, lắp đặt và thí nghiệm định kỳ thiết bị, bảo đảm lưới điện truyền tải vận hành an toàn, ổn định, liên tục, trong đó có 117 lần cắt điện đêm.
Việc cắt điện để sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm vào ban đêm tiềm ẩn nhiều rủi ro gây tai nạn, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân, kéo dài thời gian thi công, hiệu quả công việc thấp, tăng chi phí. Cùng với đó, PTC3 cũng đối mặt với khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động mới do nhu cầu lao động của ngành điện tại địa bàn do công ty quản lý khá lớn và có sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà máy năng lượng tái tạo tại địa phương với nhiều chính sách chế độ ưu đãi nhằm thu hút lao động có trình độ về làm việc.
Trước tình hình đó, PTC3 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm công tác quản lý vận hành, từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch Tổng công ty giao về các chỉ tiêu tổn thất điện năng, suất sự cố.
Kết quả trong 4 tháng đầu năm 2022: sản lượng truyền tải trên lưới điện của PTC3 giao cho các Công ty Truyền tải 2 và 4 là hơn 17,45 tỷ kWh tăng 11,5 % so với cùng kỳ năm 2021; Tỷ lệ tổn thất chung tháng 4/2022 là 1,92%, lũy kế đến tháng 4/2022 là 1,94%/ KH giao 1,99%, tốt hơn 0,05% so với kế hoạch;
Để đảm bảo thực hiện chỉ tiêu tổn thất điện năng trên lưới truyền tải do PTC3 quản lý, bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm Điều độ để có phương thức vận hành hợp lý PTC3 đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu kỹ thuật đối với các công trình thuộc cụm dự án trọng điểm giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1.
PTC3 hiện quản lý vận hành 5.174 km đường dây với các cấp điện áp 220 kV, 500 kV và 20 trạm biến áp với tổng công suất 11.475 MVA trải dài trên địa bàn 9 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, trong đó có 5 trạm biến áp 500 kV và 15 trạm biến áp 220 kV.
Tính đến hết năm 2021, tổng công suất điện năng lượng tái tạo tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đấu nối vào lưới điện truyền tải do PTC3 quản lý là 4.664 MW, chiếm 35% tổng công suất đặt của khu vực.
Hương Linh

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện