Thursday, 25/07/2024 | 19:55 GMT+7

Điện lực Hoa Lư, Ninh Bình triển khai giảm tổn thất điện năng

23/05/2022

Xác định giảm tổn thất điện năng (TTĐN) là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh tại đơn vị, thời gian qua Công ty Điện lực Hoa lư, Ninh Bình đã nỗ lực phấn đấu, triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm tổn thất điện năng.

Về công tác tổ chức, phân giao nhiệm vụ, Điện lực đã lập Chương trình - kế hoạch thực hiện giảm tổn thất điện năng. Trong đó xây dựng cụ thể các biện pháp thực hiện phù hợp với tình hình sản xuất của đơn vị cũng như các chỉ tiêu giảm TTĐN làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện. Thành lập Tiểu ban chỉ đạo giảm TTĐN do Giám đốc làm Trưởng tiểu ban, xây dựng chương trình giảm TTĐN ở cấp tổ đội quản lý, tính toán, phân bổ chỉ tiêu TTĐN cho các đội và chỉ đạo thực hiện. Hàng tháng, quý Tiểu ban  đều họp đánh giá kết quả thực hiện giảm tổn thất điện năng trong tháng, quý để đề ra các biện pháp giảm tổn thất điện năng đối với các TBA công cộng và những đường dây trung thế có tổn thất cao.
Công ty Điện lực Hoa lư tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện là vào ban đêm
Về công tác quản lý kinh doanh, kiểm tra giám sát mua bán điện, đơn vị đã thực hiện các nghiệp vụ về công tác ghi chỉ số, phúc tra chỉ số công tơ,quản lý khách hàng, kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện và tính toán truy thu theo đúng các quy trình, quy định kinh doanh điện năng, giám sát mua bán điện.
Đối với công tác kiểm tra thực tế hiện trường, tổ kiểm tra giám sát mua bán điện phối hợp với đoàn thanh niên cùng các đội sản xuất đã tiến hành kiểm tra ngày, đêm hệ thống đo đếm điện năng tại các TBA có tổn thất cao, tổn thất bất thường để nhanh chóng kịp thời khắc phục các tổn tại trên lưới điện, ngăn ngừa các hành vi phạm sử dụng điện trộm cắp điện.
Theo: Điện lực Ninh Bình
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện