Saturday, 03/06/2023 | 04:33 GMT+7

Ủng hộ công nghệ mới giảm năng lượng trong sản xuất xi măng

13/10/2011

Lãnh đạo Holcim báo cáo xu hướng phát triển của tập đoàn hướng tới là giảm điện năng, áp dụng công nghệ mới nhất giảm sử dụng năng lượng trong sản xuất tại nhà máy của tập đoàn,

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây Dựng, Trịnh Đình Dũng tiếp ông Gary Schutz - Tổng giám đốc Tập đoàn Holcim Việt Nam.

06b4e5823_xd.gif

Ông Gary Schutz báo cáo với Bộ trưởng về Tập đoàn Holcim Việt Nam được thành lập từ năm 1994, là đối tác lâu năm của Bộ Xây dựng. Ông mong muốn nhận được sự chỉ đạo của Bộ trưởng về hoạt động của tập đoàn và mối quan hệ giữa Holcim với Bộ Xây dựng trong thời gian tới. Lãnh đạo Holcim báo cáo xu hướng phát triển của tập đoàn hướng tới là giảm điện năng, áp dụng công nghệ mới nhất giảm sử dụng năng lượng trong sản xuất tại nhà máy của tập đoàn, mở rộng áp dụng trong ngành xi măng toàn quốc. Đồng thời, tập đoàn giữ vai trò nhất định trong sự hợp nhất ngành xi măng trong nước.

Bộ trưởng đánh giá cao hoạt động của Holcim tại Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác giữa tập đoàn với Bộ Xây dựng ngày càng phát triển và mong muốn Tập đoàn phát huy kết quả đã có và tiếp tục nghiên cứu, sản xuất vật liệu mới đảm bảo độ an toàn cho các công trình xây dựng, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện môi trường, giảm giá thành sản phẩm, tạo việc làm mới đảm bảo đời sống người lao động và có trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ của tập đoàn trên thế giới vào áp dụng tại Việt Nam.

Thúy Hằng
Energy Efficiency Awards 2022