Saturday, 04/02/2023 | 16:02 GMT+7

Cơ quan hành chính sự nghiệp đồng hành với tiết kiệm điện năm 2013

25/04/2013

Sáng nay, 18/4, PC Đà Nẵng phối hợp với Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Cơ quan hành chính sự nghiệp đồng hành với tiết kiệm điện năm 2013”.

Sáng ngày, 18/4, PC Đà Nẵng phối hợp với Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Cơ quan hành chính sự nghiệp đồng hành với tiết kiệm điện năm 2013”. 

ab4a2265b_tkd.jpg.jpg

Lãnh đạo PC Đà Nẵng tặng hoa và cờ lưu niệm cho đại diện 4 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức Tp. Đà Nẵng

Tham dự có các đồng chí Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng; Trương Ngọc Hùng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động Tp. Đà Nẵng; các đại diện Sở Công Thương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Tổng Công ty Điện lực miền Trung và gần 200 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức (CĐVC) Đà Nẵng.

Phong trào thi đua là hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân trong công tác sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị; qua đó, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, an sinh xã hội của Thành phố và ổn định doanh nghiệp. Với ý nghĩa ấy, các công sở, cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ phấn đấu thực hiện tiết kiệm ít nhất 10% điện năng tiêu thụ trong ba tháng 4, 5 và 6/2013 so với cùng kỳ năm 2013. Đến tháng 7/2013, trên cơ sở kết quả đạt được, sẽ có tối đa 8 đơn vị đạt tiêu chí (lấy từ cao xuống thấp) được lựa chọn để trao giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng là 1 triệu đồng/đơn vị. 

Để triển khai phong trào hiệu quả, sau lễ phát động hai bên sẽ phối hợp phát hành các tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC thành phố. CĐVC thành phố cũng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị triển khai sâu rộng phong trào thi đua đến CCVCLĐ cơ quan, đơn vị, qua đó cam kết đăng ký thực hiện và hưởng ứng tiết kiệm điện. Đây được xem là một trong những tiêu chí để đánh giá các công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC thành phố trong hoạt động công đoàn năm 2013. 

Phong trào cũng là điểm mới, nét sáng tạo trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2013 của PC Đà Nẵng, nối tiếp sau chuỗi các hoạt động tổ chức “Tuần lễ tuyên truyền tiết kiệm điện”, “Giờ trái đất”, chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2013”; tổ chức phong trào thi đua “Công nhân ngành Điện đồng hành với tiết kiệm điện” diễn ra trong tháng 3/2013 và đầu tháng 4/2013 vừa qua. Từ đó, góp phần nhân rộng công tác tiết kiệm điện trong cộng đồng xã hội bởi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là việc làm của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, của các hộ gia đình mà còn là việc làm và trách nhiệm của các cơ quan hành chính sự nghiệp. Trên cơ sở ấy, hướng đến mục tiêu cuối cùng hình thành nên ý thức, thói quen sử dụng điện tiết kiệm tại cơ quan, gia đình của mỗi một cán bộ, viên chức thành phố Đà Nẵng.

Theo CPC

Energy Efficiency Awards 2022