Wednesday, 29/03/2023 | 17:23 GMT+7

PC Kon Tum: Tích cực phát triển lưới điện và tuyên truyền tiết kiệm điện

22/04/2014

PC Kon Tum đã tích cực triển khai xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp phát triển hệ thống lưới điện; đồng thời triển khai có hiệu quả các giải pháp tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện.

Với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, thông suốt, thời gian qua, PC Kon Tum đã tích cực triển khai xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp phát triển hệ thống lưới điện; đồng thời triển khai có hiệu quả các giải pháp tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện.

5972fd512_kontum040414.jpg

Tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện

Ông Nguyễn Đức – Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum cho biết: "Xác định rõ tầm quan trọng của lưới điện đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, Công ty luôn quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, từng bước nâng cao chất lượng hệ thống lưới điện, nhất là lưới điện hạ áp nông thôn. Nhờ đó, hệ thống lưới điện từ chỗ manh mún, không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, các khu vực bị chia cắt trước đây đã từng bước được hoàn thiện, đáp ứng cơ bản nhu cầu sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống của người dân".

Chỉ tính riêng trong năm 2013, Công ty Điện lực Kon Tum đã tiến hành đầu tư xây dựng mới 19 công trình; nâng cấp, sửa chữa 39 công trình lưới điện với tổng kinh phí đầu tư gần 114 tỷ đồng. Trong đó, tiêu biểu nhất là việc hoàn thành và đưa vào khai thác 27,6 km đường dây trung áp, 63,6 km đường dây hạ áp, 28 trạm biến áp với tổng dung lượng 5.145 kVA, lắp tụ bù lưới điện trung áp nhằm hạn chế tình trạng quá tải, đảm bảo cung cấp điện an toàn cho người dân các địa phương huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Thành phố Kon Tum, Đăk Glei… Bên cạnh đó, năm qua, do ảnh hưởng của thiên tai nên hệ thống điện trên địa bàn tỉnh cũng chịu tác động khá nhiều, nhất là ở những khu vực các xã vùng sâu, vùng xa như: Ngọc Tem, Đăk Rin, Đăk Nên (Kon Plông), Mô Rai (Sa Thầy), Văn Xuôi, Ngọc Yêu (Tu Mơ Rông), Ngọc Linh, Đăk Blô (Đăk Glei)... liên tục xảy ra các sự cố khi có mưa lũ. Tại thời điểm đó, ngành điện luôn huy động tối đa lực lượng cán bộ, công nhân để kịp thời khắc phục, sửa chữa nên không để xảy ra tình trạng mất điện kéo dài ở bất kỳ một khu vực dân cư nào. 

Cũng trong năm 2013, PC Kon Tum đã thực hiện tiếp nhận 16 công trình lưới điện trung, hạ áp nông thôn với quy mô 13,195 km đường dây trung áp; 3,034 km đường dây hạ áp và 10 trạm biến áp tổng dung lượng 887,5 kVA và tiếp tục nâng cấp để trở thành hệ thống lưới điện thống nhất, cũng cấp điện ổn định, an toàn. Đến nay, Công ty Điện lực Kon Tum đang quản lý vận hành 1.632,5 km đường dây trung áp, 1.077,36 km đường dây hạ áp, 1.159 trạm biến áp với tổng dung lượng 158.152 kVA với tổng số 105.958 khách hàng sử dụng điện; 97 xã phường với 804 thôn, làng trên địa bàn tỉnh đã có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 96,6%; số hộ dân được dùng điện là 112.334 hộ, đạt tỷ lệ 98,85%.

Năm 2013 cũng là năm ngành điện đánh dấu bước đột phá trong việc triển khai thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động, thực hiện chương trình tiết kiệm điện một cách thiết thực, hiệu quả. Theo đó, trong các tháng cao điểm của mùa khô 2012 – 2013, Công ty Điện lực Kon Tum đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện ở tất cả các địa phương thông qua hệ thống thông tin đại chúng, qua tờ rơi, pa nô, áp phích. Đồng thời, Công ty cũng đã tổ chức các chương trình “Tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học” thông qua các hoạt động vui chơi, nhằm tuyên truyền các chủ trương chính sách, nâng cao ý thức sử dụng điện, vận động học sinh thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện trong trường học, gia đình. Đặc biệt, Công ty đã tổ chức thành công chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” lần đầu tiên trên địa bàn 21 xã, phường của Thành phố Kon Tum với hơn 37.900 hộ tham gia. Trong 3 tháng (4,5 và 6) các gia đình đã tiết kiệm được 686.187 kWh (tương ứng 1,023 tỷ đồng). Từ hoạt động này đã góp phần thay đổi thói quen trong sử dụng điện của người dân, nêu cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm để góp phần tiết kiệm ngân quỹ cho gia đình và quan trọng hơn là làm giảm bớt áp lực về năng lượng, những chi phí để nâng cấp, cải tạo hệ thống điện… qua đó, góp phần giảm bớt ngân quỹ của quốc gia.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức, trăn trở lớn nhất của Công ty là toàn tỉnh vẫn còn 26 thôn, làng với trên 1.300 hộ dân chưa được dùng điện lưới quốc gia. Vì vậy, trong năm 2014, từ các nguồn vốn vay, đầu tư của Nhà nước, Công ty sẽ tập trung đầu tư để thực hiện Dự án ải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối nông thôn và Dự án cấp điện cho các thôn buôn chưa có điện. Đồng thời, đơn vị cũng sẽ đầu tư lắp đặt mới, nâng cấp, sữa chữa hệ thống đường dây, trạm biến áp để chống tình trạng quá tải, từng bước hoàn thiện hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn cho tất cả các địa phương trong tỉnh.

Theo CPC
Energy Efficiency Awards 2022