Thursday, 25/07/2024 | 00:55 GMT+7

Mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời tại Nghệ An

14/12/2021

Nghệ An là một trong những vùng có điều kiện tự nhiên rất thích hợp để phát triển điện mặt trời với số giờ nắng trung bình từ 1.800-2.100 giờ nắng trong năm, cường độ bức xạ mặt trời trung bình hàng năm từ 4,6 - 5,2 kWh/m2/ngày. Thế nhưng hiện nay việc khai thác nguồn năng lượng mặt trời so với tiềm năng vẫn còn khá khiêm tốn.

Đánh giá được tầm quan trọng trong việc sử dụng điện năng lượng mặt trời trong sản xuất và đời sống, tỉnh Nghệ An đã đưa ra chính sách sử dụng năng lượng mặt trời vào một số ứng dụng trong cuộc sống, phải kể đến đó là mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời. Loại mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời được đánh giá rất khả quan cả về khoa học cũng như hiệu quả kinh tế cho các vùng sản xuất nông nghiệp chưa có điều kiện sử dụng điện lưới.
Từ năm 2020, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ của tỉnh đã được giao thực hiện xây dựng 5 mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời cho một số vùng sản xuất nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh với 2 loại hệ thống thực hiện trong 2 giai đoạn và áp dụng cho các laoij cây ăn quả, chè, dứa, trên địa bàn huyện Anh Sơn, Thanh Chương, Thái Hòa, Nghĩa Đàn và Quỳnh Lưu.
Mô hình cấp nước tưới tự động sử dụng năng lượng mặt trời tại xóm 1-5, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu.
Tính đến nay, đơn vị đã hoàn thiện đồng bộ các quy trình kỹ thuật sản xuất lắp đặt các hệ thống để phù hợp với các địa hình sản xuất nông nghiệp khác nhau. Sau khi kiểm tra thực địa tại các mô hình ở huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn và Thị xã Thái Hòa, hiệu quả của việc áp dụng cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời đã cho thấy rõ hiệu quả khi giúp cây trồng sinh trưởng tốt, tăng sản lượng, chất lượng, đảm bảo nguồn nước tưới đầy đủ, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người dân.
Có thể thấy việc sử dụng hệ thống tưới tự động bằng năng lượng mặt trời không chỉ nâng cao chất lượng cho cây trồng, mà còn góp phần vào việc tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành so với sử dụng các nguồn năng lượng khác khi cấp nước tưới cho cây trồng. Nếu áp dụng mô hình với khoảng 2 - 3 ha trong năm đầu tiên, kinh phí chỉ khoảng 92 triệu đồng, thấp hơn so với sử dụng hệ thống máy phát điện (115 triệu đồng) và sử dụng điện lưới quốc gia (100 triệu đồng). Từ năm thứ 2 trở đi, chi phí sử dụng bằng năng lượng mặt trời chỉ khoảng 8,2 triệu đồng/năm.
Mô hình cấp nước tưới nhỏ giọt tự động bằng năng lượng mặt trời cho cây ăn quả tại thị xã Thái Hòa.
Trong thời gian tới, mô hình cấp nước tưới tự động bằng năng lượng mặt trời sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh Nghệ An nhân rộng ra nhiều địa phương, nhiều loại cây trồng khác nhau hơn nữa để nâng cao hiệu quả trong hoạt động cấp nước tưới của người nông dân.
Nhật Linh
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện