Sunday, 14/07/2024 | 17:30 GMT+7

Kinh nghiệm thực hiện điều chỉnh phụ tải của Xi măng Long Sơn

25/05/2023

Là một trong những khách hàng tiêu thụ điện lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Xi măng Long Sơn luôn xác định trách nhiệm của mình trong việc góp phần đảm bảo ổn định cung cấp điện, trong đó, chú trọng công tác phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa để thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải (DR).

Công ty xi măng Long Sơn sử dụng điện qua 02 Trạm biến áp 110kV, gồm 04 MBA là 2x 45MVA & 2x 31,5 MVA, Tổng công suất lắp đặt là 153 MVA, công suất phụ tải lớn nhất năm 2022 là 82 MW, công suất phát điện từ thu hồi nhiệt dư là 35MW, sản lượng điện tiêu thụ hàng năm rất lớn (riêng năm 2022 là 476 triệu kWh, trung bình 40 triệu.kWh/tháng). 
Do đó, từ năm 2019 đến nay, Công ty đã thực hiện 05 sự kiện DR với tổng công suất tiết giảm là 105 MW, đặc biệt trong năm 2022 đơn vị đã thực hiện tiết giảm công suất 80MW vào các khung giờ cao điểm nắng nóng khi thiếu nguồn điện theo yêu cầu của Công ty Điện lực Thanh Hóa.
Nhà máy xi măng Long Sơn tại Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá (Ảnh: congly.vn)
Để phối hợp thực hiện tốt công tác DR, Công ty đã phân loại dây chuyền sản xuất ra nhiều hạng mục, qua đó đánh giá các mức độ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty khi các hạng mục này phải ngừng sản xuất. Từ đó, phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa xây dựng quy trình phối hợp giữa hai đơn vị nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống lưới điện trong các tình huống, kịch bản thực hiện tiết giảm phụ tải, đặc biệt là trong các trường hợp DR khẩn cấp.
Căn cứ vào công suất tiết giảm theo kế hoạch hay khẩn cấp đã được ký kết trong biên bản thỏa thuận DR với Công ty Điện lực Thanh Hóa, Công ty xây dựng kịch bản tiết giảm công suất rất chi tiết và cụ thể cho từng nội dung về kế hoạch và khẩn cấp. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận có liên quan đến việc tiết giảm công suất. Tổ chức phổ biến tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty được biết và chủ động thực hiện tiết giảm công suất khi có thông báo.
Ngay khi nhận được thông báo của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc tiết giảm công suất trong các thời điểm, căn cứ công suất tiết giảm, xi măng Long Sơn đã chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện lên kế hoạch tiết giảm công suất của các dây chuyền sản xuất theo thứ tự ưu tiên đã xây dựng trước đó để đảm bảo đủ công suất tiết giảm trong khoảng thời gian theo thông báo.
Đại điện lãnh đạo Công ty xi măng Long Sơn cho biết, mặc dù, việc thực hiện DR cũng làm ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất và kinh doanh của công ty, tuy nhiên việc tích cực tham gia chương trình DR thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc phối hợp với ngành điện đảm bảo nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện, góp phần đảm bảo cho sự phát triển của xã hội.
Dựa trên những kinh nghiệm triển trai thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện thời gian qua, Công ty Cổ phần Xi măng Long Sơn đã đề xuất một số ý kiến nhằm đẩy mạnh và phát triển chương trình DR trong thời gian tới. Theo đó, đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước sớm ban hành các chính sách hỗ trợ tài chính thiết thực với các Doanh nghiệp khi tham gia DR. Bên cạnh đó, xem xét để hạn chế việc thực hiện DR vào khung giờ thấp điểm vì ảnh hưởng đến chi phí, giá thành của Doanh nghiệp.
Đối với các doanh nghiệp, việc tối ưu hóa các loại chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, luôn là ưu tiên hàng đầu. Chính vì thế việc thực hiện tiết kiệm điện là tiết kiệm chi phí cho chính doanh nghiệp, là hành động góp phần cho sự phát triển, cân đối giữa Cung - Cầu điện, bảo vệ môi trường, an ninh năng lượng.
Minh Khuê

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện