Friday, 09/06/2023 | 08:02 GMT+7

[Infographic] Bộ Công Thương tăng cường giải pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

06/10/2022

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương sẽ tập trung vào 6 nhóm giải pháp dưới đây.

Minh Khuê
Energy Efficiency Awards 2022