Saturday, 09/12/2023 | 09:49 GMT+7

[Infographic] Giờ trái đất và những việc không nên làm

21/03/2023

Đừng để những hành động chưa đúng đắn dưới đây làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp của Chiến dịch Giờ Trái đất.

Duy Anh - Tố Quyên
Energy Efficiency Awards 2023