Thursday, 30/11/2023 | 22:14 GMT+7

[Infographic] 7 Giải pháp tiết kiệm điện của EVNHCMC năm 2023

26/04/2023

Để hoàn thành mục tiêu đưa sản lượng điện tiết kiệm đạt mức ≥ 2,2% trong năm 2023, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tập trung triển khai 7 nhóm giải pháp tiết kiệm điện dưới đây.

​​
Duy Anh - Minh Khuê
Energy Efficiency Awards 2023