Monday, 04/12/2023 | 00:51 GMT+7

Ngành năng lượng sạch Châu Á vật lộn với lỗ hổng trong đầu tư

18/05/2011

Theo Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), trong 10 năm vừa qua, thiếu vốn và độ tín nhiệm thấp của nhà đầu tư tư nhân là thực trạng mà ngành năng lượng sạch Châu Á phải gánh chịu. Johanna Klein, viên chức đầu tư mảng thị trường vốn và tài chính của ADB cho biết vai trò của tổ chức này là phát hiện những trở ngại trong việc thu hút vốn và giải quyết bằng nguồn vốn của mình.

Theo Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), trong 10 năm vừa qua, thiếu vốn và độ tín nhiệm thấp của nhà đầu tư tư nhân là thực trạng mà ngành năng lượng sạch Châu Á phải gánh chịu.

Johanna Klein, viên chức đầu tư mảng thị trường vốn và tài chính của ADB cho biết vai trò của tổ chức này là phát hiện những trở ngại trong việc thu hút vốn và giải quyết bằng nguồn vốn của mình.

ADB.jpg


Tại một hội nghị diễn ra ở Luân Đôn gần đây, bà phát biểu: “Một trong những lỗ hổng lớn nhất trên thị trường là việc đầu tư vào cổ phần ngành năng lượng tái tạo. Chúng tôi cố gắng tìm những trở ngại của việc thu hút vốn trên thị trường. ADB đã bắt đầu tiếp cận lĩnh vực này kể từ năm 2002 khi vấn đề trở nên rõ ràng. Mọi người không tin rằng cổ phiếu ngành công nghệ sạch có khả năng sinh lời”.


Năm 2006, ngân hàng phát lời kêu gọi dự án để xúc tác cho sự đầu tư từ các quỹ tư nhân. Mặc dù những nỗ lực này bước đầu bị đè bẹp bởi sự tấn công bất ngờ của khủng hoảng tài chính, bà Klein cho biết 80% trong khoản đầu tư 100 triệu USD vào 5 quỹ đã tỏ ra hiệu quả.


“Năm quỹ này đã trải qua mọi khó khăn trên cả mức tưởng tượng. Bốn trong số đó đã có thành công bước đầu và đi vào hoạt động.”


Ngân hàng phát triển đa phương này hiện đã phát lời kêu gọi dự án lần 2 và trong vài tuần tới, họ sẽ công bố ba quỹ tiếp theo nhận được 20 triệu dolla.


Mặc dù ADB đã tiếp nhận 38 dự án mới từ nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm đang chuyển hướng chiến lược của mình đến mảng công nghệ sạch Châu Á, bà Klein cho rằng việc thúc đẩy đầu tư vào các quốc gia biên giới Đông Nam Á là cần thiết.


“Chúng tôi đã không nhận được đề án nào cho quỹ năng lượng sạch khu vực Đông Nam Á, vì vậy, trong vòng 6 đến 12 tháng tới, chúng tôi sẽ phải xem xét đến các biện pháp can thiệp phù hợp.”


Hoàng Lan (theo newenergyworldnetwork.com)

Energy Efficiency Awards 2023