Saturday, 09/12/2023 | 09:17 GMT+7

Hơn 411 triệu USD đầu tư cho Thủy điện Trung Sơn

18/05/2011

Ngày 16/5, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định vay và các văn bản pháp lý liên quan cho Dự án “Thủy điện Trung Sơn” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Tổng mức đầu tư của dự án là 411,72 triệu USD.

Ngày 16/5, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định vay và các văn bản pháp lý liên quan cho Dự án “Thủy điện Trung Sơn” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Tổng mức đầu tư của dự án là 411,72 triệu USD.

 

Trong tổng số vốn đầu tư trên, vốn vay của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) thuộc WB là 330 triệu USD, vốn đối ứng (81,72 triệu USD) được bố trí trong dự toán ngân sách của các cơ quan thuộc hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.


thuy dien 16.5.jpg


Thủ tướng ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt nhà nước ta ký với WB Hiệp định vay và các văn bản pháp lý liên quan của dự án trên.


Được biết, Dự án Thủy điện Trung Sơn là một dự án hồ chứa và đập đa mục tiêu vừa cung cấp điện, vừa giúp kiểm soát lũ.


Theo thiết kế, đập được xây trên sông Mã thuộc huyện Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa). Nhà máy điện có công suất lắp đặt 260 MW, sản lượng điện hàng năm 1,55 GWh là nguồn bổ sung đáng kể cho lưới điện quốc gia.


Đồng thời, dự án cũng sẽ giúp kiểm soát lũ cho vùng hạ lưu với dung tích phòng lũ thường xuyên 112 triệu m3 và mang lại những lợi ích về môi trường vì nó phát thải lượng khí nhà kính (GHGs) ít hơn so với các nhà máy điện có cùng quy mô hoạt động bằng nhiên liệu hóa thạch. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thiện vào năm 2018.


Theo Chinhphu.vn

 

Energy Efficiency Awards 2023