Saturday, 04/02/2023 | 16:07 GMT+7

Công nhân điện lực tiết kiệm điện

08/12/2012

PC Đà Nẵng đã đạt nhiều thành công trong phong trào "Công nhân ngành điện đồng hành với tiết kiệm điện".

PC Đà Nẵng đã đạt nhiều thành công trong phong trào "Công nhân ngành điện đồng hành với tiết kiệm điện".
 
 38dbf45eb_sontra.jpg

Văn phòng làm việc của Điện lực Sơn Trà thoáng mát, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và khí mát của gió trời

Mục tiêu của chương trình "Công nhân ngành điện đồng hành với tiết kiệm điện" là tiết kiệm điện năng tại nơi làm việc, phấn đấu tiết kiệm ít nhất 10% điện năng tiêu thụ tại trụ sở cơ quan cũng như hộ gia đình người lao động trong ba tháng 6, 7 và 8/2012 so với cùng kỳ năm 2011. Các bộ phận liên quan đã tiến hành theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định sử dụng điện tiết kiệm tại trụ sở, nơi làm việc, đồng thời tổng hợp, theo dõi sát sao kết quả thực hiện tại các đơn vị, gia đình đăng ký. Sau khi rà soát kết quả, để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, PC sẽ khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích cũng như chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa “trong” và “ngoài”, giữa nội bộ PC cũng như PC với các sở, ngành đoàn thể và người dân trên địa bàn thành phố đã mang lại những kết quả đáng khích lệ trong cả hai chương trình thi đua.

Tổng kết phong trào “Công nhân ngành điện đồng hành cùng tiết kiệm điện”, đã có 34 hộ gia đình CBCNV PC đạt tiêu chí với tổng điện năng tiết kiệm được hơn 14 nghìn kWh, tương đương 22,4 triệu đồng. Công đoàn PC Đà Nẵng đã quyết định khen thưởng 10 hộ gia đình CBCNV các đơn vị có thành tích cao nhất thực hiện tốt chương trình.

 Theo EVN

Energy Efficiency Awards 2022