Sunday, 21/07/2024 | 23:18 GMT+7

San Diago sẽ là thành phố lớn nhất ở Mỹ sử dụng 100% năng lượng tái tạo

20/05/2016

Có rất nhiều điều để kì vọng trong các kế hoạch mà San Diego đề ra cho việc hướng tới một tương lai xanh hơn, tươi sáng hơn.

Hưởng ứng phong trào toàn cầu về sự gia tăng các nguồn năng lượng tái tạo, San Diego đã đưa ra một kế hoạch đầy tham vọng vào việc sử dụng hoàn toàn năng lượng sạch và cắt giảm một nửa khí thải nhà kính, cho một kế hoạch hành động khí hậu năm 2035.

Thị trưởng thành phố Kevin Faulconer đã thông qua Hội đồng thành phố cho kế hoạch “Hành động khí hậu”, trong đó cho phép chủ động sử dụng năng lượng tái tạo. Nhờ thỏa thuận về mặt pháp lý này, tương lai của thành phố ở California sẽ “xanh” hơn khi nó trở thành thành phố lớn nhất trong nước sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo.

Kế hoạch hành động bao gồm một loạt các sáng kiến như tăng số lượng cây trồng đô thị (lên đến 35%), tái chế và ủ đa số chất thải rắn của thành phố, đầu tư vào giao thông công cộng và cơ sở hạ tầng xe đạp để giảm bớt việc sử dụng ô tô riêng. Kế hoạch này nhằm mục đích tập trung vào việc khôi phục hệ sinh thái tự nhiên trên toàn thành phố và giảm những tác động của sự nóng lên toàn cầu.

Các giải pháp mà thành phố San Deigo đưa ra đối với sự thay đổi khí hậu đặt nó và các thành phố khác trên toàn cầu phải hướng tới một tương lai sử dụng hoàn toàn năng lượng sạch và chứng minh rằng nền kinh tế và môi trường không mâu thuẫn với nhau. Có rất nhiều điều để kì vọng trong các kế hoạch mà San Diego đề ra cho việc hướng tới một tương lai xanh hơn, tươi sáng hơn.

Theo baoxaydung.com.vn

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện