Tuesday, 23/07/2024 | 17:47 GMT+7

[Bản tin TKNL] Phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống quản lý năng lượng

13/05/2024

Trong tập podcast này, chúng tôi sẽ điểm qua những tin tức nổi bật sau đây: Phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống quản lý năng lượng; Thu hồi nhiệt dư phát điện, đáp ứng 40% nhu cầu năng lượng tại Xi măng Sông Lam; Điện lực Quảng Nam thưởng 40 triệu đồng cho các gia đình tiết kiệm điện 2024.


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện