Monday, 22/07/2024 | 20:17 GMT+7

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc Tuyên truyền sử dụng NL TK&HQ lần thứ IX-2015

13/10/2015

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lần thứ IX-năm 2015.

Nhằm tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2015 trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong cả nước;

Đồng thời ghi nhận, động viên, khen thưởng những cán bộ, phóng viên, cộng tác viên, thông tin viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có các tác phẩm báo chí chất lượng tốt Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2015;

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lần thứ IX-năm 2015.

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lần thứ IX-năm 2015 xem tại đây

Hội Nhà báo Việt Nam

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện