Wednesday, 07/12/2022 | 09:28 GMT+7

Nhật Bản đã công bố phiên bản nâng cấp công cụ Japan 2050 Low Carbon Navigator (Ver 2)

08/03/2021

Nhật Bản đã công bố phiên bản nâng cấp công cụ Japan 2050 Low Carbon Navigator (Ver 2) vào tháng 3⁄2016 với nhiều tính năng mới, giao diện thân thiện với người dùng

Nhật Bản đã cho ra mắt phiên bản nâng cấp  Webtool Japan 2050 Low Carbon Navigator (Ver 2) vào tháng 3 năm 2016. Phiên bản này có sự thay đổi cơ bản về giao diện, trên nền tảng khuôn khổ tổng hợp các yếu tố quan trọng gồm An ninh năng lượng (Energy Security), Hiệu quả kinh tế (Economic efficiency), Môi trường (Environment) và An toàn (Safety). Viết tắt là 3E+S. Những ưu tiên trong các chiến lược năng lượng mới của Nhật Bản sau năm 2014 được tổng hợp trong khuôn khổ của 3E+S.

 

Hình 1: Diễn giải các mục tiêu chính sách năng lượng “3E+S” của Nhật Bản

          Tại giao diện mới của Webtool Japan 2050 Low Carbon Navigator (Ver 2), các chỉ tiêu quan trọng nhất trong chính sách năng lượng, phát thải thấp của Nhật Bản đã được lượng hóa và thể hiện ngay chính giữa giao diện. Các chỉ tiêu quan trọng này bao gồm:

  • Tỷ lệ giảm phát thải khí nhà kính tới năm 2050 so với mức của năm 1990;
  • Tỷ lệ % năng lượng sơ cấp phải nhập khẩu;
  • Tỷ trọng sản xuất điện từ năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng tới năm 2050;
  • Tỷ trọng  sản xuất điện từ năng lượng hạt nhân trong cơ cấu năng lượng tới năm 2050;

          Bên cạnh các chỉ tiêu trên là các ô vuông tương tác, cho phép tính toán nhanh và hiển thị kết quả % ngay lập tức, tùy theo lựa chọn các công nghệ các-bon thấp từ phía tiêu thụ năng lượng (xem hình 2).

 

Hình 2: Những thay đổi về giao diện webtool của Nhật Bản tại Ver 2

Với phiên bản mới này, Nhật Bản đã phát triển công cụ này theo định hướng của quốc gia mình về năng lượng, góp phần hỗ trợ công tác hoạch định chính sách về phát triển năng lượng, giảm phát thải một cách hiệu quả, thông qua việc tổng hợp nhanh 4 yếu tố quan trọng (3E+S) như đã đề cập ở trên.

Ngoài ra, để tăng cường tính đối thoại cũng như khả năng chia sẻ các góc nhìn khác nhau của các bên liên quan, Menu “Share” được thiết kế riêng, cho phép người sử dụng dễ dàng chia sẻ kịch bản do mình tạo ra cho cộng đồng và các Bên bằng thao tác đơn giản như hình 3.

 

          Truy cập website để sử dụng và khám phá những điểm thú vị của công cụ Japan 2050 Low Carbon Navigator (Ver 2) tại http://www.en-2050-low-carbon-navi.jp/pathways

Nguồn: Phòng BĐKH, Cục ATMT tổng hợp từ Website Calculator của Nhật Bản ngày 20/5/2016

Energy Efficiency Awards 2022