Sunday, 14/07/2024 | 18:47 GMT+7

Chuyển hóa carbon thấp trong tiết kiệm năng lượng

15/06/2017

Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp chế biến thực phẩm thường sử dụng loại nồi hơi với nguyên liệu là than đá, phát sinh khí thải độc hại, làm cho nồi hơi giảm tuổi thọ rất nhanh, hiệu suất sử dụng nhiên liệu thấp, công suất sinh hơi giảm.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện