Tuesday, 28/11/2023 | 22:52 GMT+7

Lên tiếng và hành động vì thiên nhiên - Giờ Trái đất 2021

23/03/2021

Năm 2020 là năm mà cả thế giới phải chậm lại do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh, thiên tai đến đời sống con người và thiên nhiên. Hơn bao giờ hết, thiên nhiên đang cần chúng ta yêu thương và giúp đỡ. Hãy cùng lên tiếng và hành động vì thiên nhiên - Điều này chưa bao giờ là quá muộn!

Energy Efficiency Awards 2023