Wednesday, 06/12/2023 | 03:58 GMT+7

Phát động “Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2021

02/09/2021

Ngày 1/9/2021, Bộ Công thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021.

Energy Efficiency Awards 2023