Wednesday, 27/09/2023 | 14:28 GMT+7

Hà Tĩnh thực hiện sử dụng an toàn, tiết kiệm điện trước mùa nắng nóng

01/08/2022

Tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi tiêu gia đình mà còn góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính, giúp ngăn chặn hiện tượng nóng lên của trái đất.

Energy Efficiency Awards 2023